PRIVACY BELEID SPRING

Spring respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
Spring heeft dit privacy beleid opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Spring.

Delen met derden

Spring zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:

  • Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou;
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Contactformulier

Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens gemaild naar Spring waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens

Spring kan persoonsgegevens over je verwerken doordat je gebruik maakt van de diensten van Spring en/of omdat je deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Spring verstrekt.

Bij Spring kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de ondersteuning waar je gebruik van wenst te maken.

Spring verwerkt je persoonsgegevens om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen en/of om telefonisch contact met je op te kunnen nemen.
Daarnaast kan Spring  je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst.
Spring bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Spring zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Spring gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

In kaart brengen websitebezoek

Spring gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Google heeft van Spring geen toestemming  de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar mieke@wijzijnspring.nl
Spring zal zo snel mogelijk, meestal binnen enkele dagen maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer

Spring  is gerechtigd de inhoud van dit privacy beleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?

Wijzijnspring.nl is de website van Spring, ingeschreven in het handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer 65612280.

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je die stellen via mieke@wijzijnspring.nl

Bergeijk, 23 juli 2020