Wil je excelleren als team?

Hard op resultaat

De kracht van onze aanpak ligt in het feit dat we onbewuste processen ombuigen naar bewuste kracht. Dat maakt dat er een duurzaam resultaat ontstaat. Er is geen kunstje aangeleerd, maar een blijvende ontwikkeling in gang gezet.

 

Na afloop van het traject is dit het resultaat:

Als individuele collega sta je stevig in je schoenen, straal je vertrouwen uit en ben je authentiek in je professionele identiteit. Je weet wie je bent, waar je voor staat en welke waarde je toe kunt voegen aan het team. Naast deze krachtige individuele basis zijn er sterke werkrelaties gerealiseerd binnen jullie team. Er is een open cultuur, waarbinnen jullie elkaar aanspreken en de overleggen effectief verlopen. Bij  het verdelen van taken en rollen wordt gekeken naar de unieke krachten van mensen. Er wordt gewerkt vanuit betrokkenheid en jullie zijn veerkrachtig bij veranderingen. Samen bijdragen aan verbetering en vernieuwing van het werk geeft veel energie en plezier en zorgt ervoor dat jullie echt gaan excelleren!

“Wat ik heel sterk vind aan Spring is dat ze keien zijn in het bovenhalen van onderstroomprocessen. We hebben prachtige dingen bereikt als team.”

Jolanda van den Bersselaar

teamleider Wijkleerbedrijf / Lokaal + Summa Zorg

Excelleren als team

Excelleren

Jouw team in beweging
Wil je excelleren als team? Dan heb je naast krachtige collega’s ook sterke werkrelaties nodig.

Sterke werkrelaties beginnen altijd bij de mens en zijn (werk)omgeving. Daarom werkt Spring samen met de individuele medewerker, het team én de organisatie. Samen met jullie bepalen we wat er nodig is om de gewenste resultaten te realiseren. Onze aanpak is in ieder traject gericht op het benutten van het volledige potentieel aan expertise, talenten en competenties. Met het aanboren van dit menselijk kapitaal kan jouw team gaan excelleren.

Zacht op inhoud

Grip op de situatie

Uitgangspunt voor ons is dat jullie grip krijgen op de gewenste verandering. Voorafgaande aan onze samenwerking maken we op basis van een 1e gesprek een visuele analyse. We leggen daarbij de vinger op de zere plek maar wijzen vooral op toekomstige kansen: waar zit kracht en hoe kan die versterkt worden? Hoe kunnen de individuele krachten maximaal ingezet worden voor het team?

Met plezier optimaal presteren

Spring werkt in de kern aan het versterken van soft skills als persoonlijk leiderschap, probleemoplossend vermogen en samenwerken. We richten ons op gesprekken mét en tussen mensen. Waar krijgen jullie energie van? Waarvan worden jullie blij? Maar ook, waar loop je tegenaan? We leggen knelpunten, kansen en uitdagingen bloot en pakken deze aan. We houden met humor, nieuwsgierigheid en in alle openheid een spiegel voor. Om vrijuit te kunnen denken en spreken, creëren we binnen je team een vertrouwde en veilige omgeving waarbinnen geleerd en geëxperimenteerd mag worden. Er ontstaat een open cultuur, waarin toekomstige vragen of uitdagingen niet als een probleem worden gezien maar als een kans.

Omdat onze aanpak nauw aansluit bij de werkwijze en cultuur binnen jullie team wordt de verandering meteen doorgevoerd in de praktijk met een direct zichtbaar en duurzaam effect. Mensen die met energie werken en samen optimaal presteren. Daar werken we samen aan!

Hard op resultaat

De kracht van onze aanpak ligt in het feit dat we onbewuste processen ombuigen naar bewuste kracht. Dat maakt dat er een duurzaam resultaat ontstaat. Er is geen kunstje aangeleerd, maar een blijvende ontwikkeling in gang gezet.

Na afloop van het traject is dit het resultaat:
Als individuele collega sta je stevig in je schoenen, straal je vertrouwen uit en ben je authentiek in je professionele identiteit. Je weet wie je bent, waar je voor staat en welke waarde je toe kunt voegen aan het team. Naast deze krachtige individuele basis zijn er sterke werkrelaties gerealiseerd binnen jullie team. Er is een open cultuur, waarbinnen jullie elkaar aanspreken en de overleggen effectief verlopen. Bij het verdelen van taken en rollen wordt gekeken naar de unieke krachten van mensen. Er wordt gewerkt vanuit betrokkenheid en jullie zijn veerkrachtig bij veranderingen. Samen bijdragen aan verbetering en vernieuwing van het werk geeft veel energie en plezier en zorgt ervoor dat jullie echt gaan excelleren!

Investering

Gedurende een periode van 3 tot 4 maanden leggen jullie de basis om als team te excelleren. Een vast element in dit traject is dat we altijd individuele sessies met teamsessies combineren. De nadruk ligt hierbij op de individuele ondersteuning. Het individuele traject omvat 6 sessies en wordt afgesloten met een laatste sessie waarbij de leidinggevende aansluit. Het aantal teamsessies en de inhoud ervan bepalen we in gezamenlijkheid op basis van de specifieke leerwensen- en doelen.

Aangezien dit traject maatwerk is, wordt het programma en de bijbehorende kosten in een op-maat-offerte aan jullie aangeboden.

“Wat ik heel sterk vind aan Spring is dat ze keien zijn in het bovenhalen van onderstroomprocessen. We hebben prachtige dingen bereikt als team.”

Jolanda van den Bersselaar

teamleider Wijkleerbedrijf / Lokaal + Summa Zorg

Neem contact op

Wat kunnen we voor je betekenen?

Adres

Hoek 21
5571 GJ  Bergeijk

Bel ons

Peet:   +31 6 46403336
Mieke: +31 6 15092859

E-mail ons

mieke@wijzijnspring.nl