Wil je excelleren als organisatie?

Investering

Afhankelijk van jouw vraag geven we het traject samen vorm.

Een vast element in ieder traject is dat we altijd individuele sessies met teamsessies combineren. De nadruk ligt hierbij op de individuele ondersteuning. Het individuele traject omvat 6 sessies en wordt afgesloten met een laatste sessie waarbij de leidinggevende aansluit. Het aantal teamsessies en de inhoud ervan bepalen we in gezamenlijkheid op basis van de specifieke leerwensen en -doelen. Indien gewenst leggen we krachtige dwarsverbanden tussen verschillende teams of afdelingen.

Aangezien dit traject maatwerk is, wordt het programma en de bijbehorende kosten in een op-maat-offerte aan jullie aangeboden.

“In elk bedrijf spelen dingen. Maar wil je ook continu verbeteren. Vaak wordt er geïnvesteerd in harde zaken, maar wat levert het op als je in mensen investeert?       

Het vroeg echt lef om deze stap te zetten. Ik zie Spring als de startmotor van een continu proces van verbetering. Een elektrisch gedreven motor dan wel. Die is namelijk stil. Jullie komen niet met rumoer, het is een natuurljk proces. Waarbij je uit je comfortzone getrokken wordt en in een nieuwe comfortzone komt, waarvan je niet wist dat je die had.”

Johan

CEO bij TSG Group

Excelleren als organisatie

Excelleren

Jouw organisatie in beweging
Bevlogen en vitale medewerkers met hart voor de zaak, krachtig teamwork dat effectief en efficiënt is én een open organisatiecultuur waarin vertrouwen en persoonlijke groei vanzelfsprekend zijn. Het is de basis voor de transformatie naar een excellente organisatie, van levensbelang om in een sterk concurrerende en continu veranderende markt te overleven.

Het zijn de sterke werkrelaties die hierbinnen het verschil maken. Deze beginnen altijd bij de mens en zijn (werk)omgeving. Daarom werkt Spring samen met de individuele medewerker, het team én de organisatie. Samen met jou bepalen we wat er nodig is om de gewenste resultaten te realiseren. Onze aanpak is in ieder traject gericht op het benutten van het volledige potentieel aan expertise, talenten en competenties. Met het aanboren van dit menselijk kapitaal kan jouw organisatie daadwerkelijk gaan excelleren.

Van leren naar excelleren
We leggen knelpunten, kansen en uitdagingen bloot en pakken deze aan. We houden met humor, nieuwsgierigheid en in alle openheid een spiegel voor. Om vrijuit te kunnen denken en spreken, creëren we binnen je organisatie een vertrouwde, comfortabele en veilige omgeving waarbinnen geleerd en geëxperimenteerd mag worden. Er ontstaat een open cultuur, waarin toekomstige vragen of uitdagingen niet als een probleem worden gezien maar als een kans. Met de aangereikte praktische tools ben je als mens, team of organisatie uitstekend in staat om hierop te anticiperen. Van leren naar excelleren!

Zacht op inhoud

Grip op de situatie

Uitgangspunt voor Spring is dat jij grip krijgt op de gewenste verandering. Na een eerste gesprek maken we een visuele analyse. Hierdoor krijg je grip op je vraag. We leggen daarbij niet alleen de vinger op de zere plek maar wijzen vooral op toekomstige kansen: waar zit kracht en hoe kan die versterkt worden? Hoe kunnen de individuele krachten maximaal ingezet worden voor je organisatie? Wat volgt is een kort en krachtig ontwikkeltraject. Voor een persoon, het team of voor de hele organisatie; net wat nodig is.

Met plezier optimaal presteren

Spring werkt in de kern aan het versterken van soft skills als persoonlijk leiderschap, probleemoplossend vermogen en samenwerken. We richten ons op gesprekken mét en tussen mensen. Waar krijgen mensen energie van? Waarvan worden ze blij? We luisteren, stellen vragen, analyseren en faciliteren het gewenste veranderingsproces. Omdat onze aanpak nauw aansluit bij de werkwijze en cultuur binnen jouw bedrijf wordt de verandering meteen doorgevoerd in de praktijk met een direct zichtbaar en duurzaam effect. Mensen die met energie werken en samen optimaal presteren. Daar werken we samen aan!

Hard op resultaat

De kracht van onze aanpak ligt in het feit dat we onbewuste processen ombuigen naar bewuste kracht. Dat maakt dat er een duurzaam resultaat ontstaat. Er is geen kunstje aangeleerd, maar een blijvende ontwikkeling in gang gezet.

Na afloop van onze samenwerking is dit het resultaat:
Een organisatie waar de mensen stevig in hun schoenen staan, vertrouwen uitstralen en authentiek zijn in hun professionele identiteit. Zij weten wie ze zijn, waar ze voor staan en welke waarde ze toe kunnen voegen aan de organisatie. Naast deze krachtige individuele basis zijn er sterke werkrelaties gerealiseerd binnen de organisatie. Binnen en tussen de teams is een open cultuur waar mensen elkaar aanspreken en in plaats van eilandjes weten de teams elkaar op kracht te vinden.

Er wordt gewerkt vanuit betrokkenheid en je bent als organisatie veerkrachtig bij veranderingen. Innoveren is niet belegd bij een afdeling maar is van iedereen; samen bijdragen aan verbetering en vernieuwing van het werk geeft veel energie en plezier en zorgt ervoor dat jouw organisatie het echte verschil kan maken!

Investering

Afhankelijk van jouw vraag geven we het traject samen vorm.

Een vast element in ieder traject is dat we altijd individuele sessies met teamsessies combineren. De nadruk ligt hierbij op de individuele ondersteuning. Het individuele traject omvat 6 sessies en wordt afgesloten met een laatste sessie waarbij de leidinggevende aansluit. Het aantal teamsessies en de inhoud ervan bepalen we in gezamenlijkheid op basis van de specifieke leerwensen en -doelen. Indien gewenst leggen we krachtige dwarsverbanden tussen verschillende teams of afdelingen.

Aangezien dit traject maatwerk is, wordt het programma en de bijbehorende kosten in een op-maat-offerte aan jullie aangeboden.

“In elk bedrijf spelen dingen. Maar wil je ook continu verbeteren. Vaak wordt er geïnvesteerd in harde zaken, maar wat levert het op als je in mensen investeert?

Het vroeg echt lef om deze stap te zetten. Ik zie Spring als de startmotor van een continu proces van verbetering. Een elektrisch gedreven motor dan wel. Die is namelijk stil. Jullie komen niet met rumoer, het is een natuurljk proces. Waarbij je uit je comfortzone getrokken wordt en in een nieuwe comfortzone komt, waarvan je niet wist dat je die had.”

Johan

CEO bij TSG Group

Neem contact op

Wat kunnen we voor je betekenen?

Adres

Hoek 21
5571 GJ  Bergeijk

Bel ons

Peet:   +31 6 46403336
Mieke: +31 6 15092859

E-mail ons

mieke@wijzijnspring.nl